Leśniczówka i obora, trafostacja, kilka domów mieszkalnych z początku XX w.