Najwyższe wzniesienie w okolicy ok. 160 m.n.p.m znajdujące się 3 km w gląb lasu w kierunku sąsiedniej wsi Bąkowo; w czasach przedwojennych byla tam odkrywkowa kopalnia bursztynów.