USŁUGI GASTRONOMICZNE TOMASZ ZALEWSKI

realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

 „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem realizacji projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID19 oraz

pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich znalazł się przedsiębiorca na skutek pandemii.

Numer umowy UDG-SPE.01.2020/150

Całkowity koszt realizacji projektu – 36 900,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 28 500,00 PLN

C:\Users\lukasz.rokicki\Desktop\pobrane (1).png